Stefan Roubert & Co AB

Företaget

Revisionsfirman Stefan Roubert & Co AB erbjuder dig högkvalitativa tjänster med hjälp av kompetenta medarbetare.

Varje person i ledningsgruppen har minst 15 års yrkeserfarenhet och kompetensen i företaget stärks kontinuerligt genom olika former av vidareutbildningar. I teamet ingår en auktoriserad revisor  en auktoriserad redovisningskonsult samt redovisningskonsulter. Du kan med största förtroende anlita oss!

Nyckelbegrepp i vår verksamhet är:

  • Oberoende och kvalitet
  • Kunskapsförmedling som ger lönsamhet och framgång till våra kunder
  • Hög tillgänglighet och personligt engagemang för våra kunder
  • Korta kontaktvägar mellan kund och revisor

Affärsidé

Vår affärsidé är att förse organisationer och privatpersoner med kvalitativa, värdeskapande samt lönsamma ekonomiska lösningar. Detta gör vi genom en nära interaktion mellan kunder och medarbetare. Vi hjälper dig att identifiera eventuella problem som vi sedan tillsammans kan finna den bästa lösningen på, samt ser möjligheterna som kan komma att spela en avgörande roll i dina affärsbeslut!

Vår integritet och professionalism innebär att vi ska vara en naturlig samarbetspartner som bidrar till kundernas utveckling och ajourhållning när det gäller ekonomiska frågor.

Visioner och mål

Vi strävar att bredda den ekonomiska kompetensen ytterligare, men även efter att ge våra kunder ökad kunskap och förståelse för sin ekonomiska verksamhet.

Historik

I över 25 år har vi på Revisionsfirman Stefan Roubert & Co AB konsulterat och hjälpt företag utveckla sin verksamhet. Revisionsfirman grundades år 1990 av Stefan Roubert. Bakom sig hade Stefan en ekonomiexamen samt en auktorisation som revisor, medlemskap i föreningen Föreningen Auktoriserade Revisorer (nuvarande FAR SRS) samt flera års yrkeserfarenhet inom revisionsbranchen.

Idag har Revisionsfirman Stefan Roubert & Co AB utvecklats till en av närområdets mest framstående inom revision, redovisning och ekonomisk rådgiving. Företaget som började som en mans vision, har idag blivit verklighet. Med en ständigt växande kundkrets följer nya utmaningar och ökad erfarenhet och kompetens.