Stefan Roubert & Co AB

Företaget

Revisionsfirman Stefan Roubert & Co AB erbjuder dig högkvalitativa tjänster, med hjälp av samarbete i ett starkt nätverk, med hjälp av kompetenta medarbetare.

Kompetensen i företaget stärks kontinuerligt genom olika former av vidareutbildningar. I teamet ingår en auktoriserad revisor  en auktoriserad redovisningskonsult samt redovisningskonsulter. Du kan med största förtroende anlita oss!

Nyckelbegrepp i vår verksamhet är:

  • Oberoende och kvalitet
  • Kunskapsförmedling som ger lönsamhet och framgång till våra kunder
  • Hög tillgänglighet och personligt engagemang för våra kunder
  • Korta kontaktvägar mellan kund och revisor

Affärsidé

Vår affärsidé är att förse organisationer, företag och privatpersoner med kvalitativa, värdeskapande samt lönsamma ekonomiska lösningar. Vi hjälper dig att identifiera eventuella problem som vi sedan tillsammans kan finna den bästa lösningen på, samt ser möjligheterna som kan komma att spela en avgörande roll i dina affärsbeslut!

Vår integritet och professionalism innebär att vi ska vara en naturlig samarbetspartner som bidrar till kundernas utveckling och ajourhållning när det gäller ekonomiska frågor.

Visioner och mål

Vi strävar att ge våra kunder ökad kunskap och förståelse för sin ekonomiska verksamhet.

Historik

I över 30 år har vi på Revisionsfirman Roubert & Co AB konsulterat och hjälpt företag utveckla sin verksamhet. Revisionsfirman grundades år 1990 av Stefan Roubert. Bakom sig hade Stefan en ekonomexamen samt en auktorisation som revisor, medlemskap i föreningen Föreningen Auktoriserade Revisorer ( FAR ) samt flera års yrkeserfarenhet inom revisionsbranschen.