Stefan Roubert & Co AB

Välkommen till Revisionsfirman Stefan Roubert & CO AB

Vi är ett mycket välrenommerat revisions- och redovisningsföretag som assisterar organisationer och privatpersoner med ett brett utbud av ekonomiska tjänster.

Revision samt Jord- och Skogsbruksbeskattning är vår specialitet. Vi erbjuder våra kunder ett mervärde genom att vår kunskap även nyttjas inom närliggande områden, som till exempel skatter, redovisning och ekonomisk planering och kontroll. Vi erbjuder också rådgivning i alla frågor inom det ekonomiska området.