Stefan Roubert & Co AB

Välkommen till Revisionsfirman Stefan Roubert & CO AB

Vi är ett mycket välrenommerat revisionsbolag som assisterar organisationer,företag och privatpersoner med ett brett utbud av ekonomiska tjänster.

Revision samt Jord- och Skogsbruksbeskattning är vår specialitet. Vi erbjuder våra kunder ett mervärde genom att vår kunskap även nyttjas inom närliggande områden, som till exempel skatter och ekonomisk planering och kontroll. Vi erbjuder också rådgivning i alla frågor inom det ekonomiska området.