Stefan Roubert & Co AB

Tjänster och rådgivning

För att samarbetet med våra kunder ska bli så effektivt som möjligt, är det viktigt med god förståelse parterna emellan. Vi erbjuder därför, utöver våra direkta tjänster, även konsultation inom det ekonomiska området. Genom ökad kunskap förbättras samarbetet och därmed även det slutgiltiga resultatet.

Vi erbjuder tjänster och rådgivning inom främst följande områden:

  • Revision
  • Bolagsbildning
  • Koncernredovisning
  • Skattefrågor

Specialområden

Om du bedriver jord- eller skogsbruk vid sidan om, eller som huvudsaklig verksamhet, har vi goda kunskaper och lång erfarenhet inom jord- och skogsbruksbeskattning. Våra arbetsmetoder när det gäller uppdrag med kombinationen redovisning, revision och jord- och skogsbruksverksamhet är väl utarbetade för att passa företagarna i regionen. 

Tveka inte att ringa för ytterligare information, eller vid eventuella frågor!